Tilbake
Jonas Jeremiassen Tomter
Jonas Jeremiassen Tomter
Jonas Jeremiassen Tomter
Skriv ut

Mullah Sigurd - Turnékompaniet

Det er ikke uvanlig å bruke argumentet "Nordmenn har selv vært innvandrere i Amerika" når man diskuterer innvandringsspørsmål. Er det sammenlignbart? Er det en floskel? Blir det ikke for enkelt når vi opplever enorme kulturforskjeller i vårt møte med imamer, arrangerte søskenbarnsekteskap og krav om respekt for egen kultur og plass til egen religionsutøvelse?

Lærerveiledning

Turnékompaniet består av fire søsken. Denne forestillingen er bygget på fortellingene om deres egen oldefar, Sigurd Folkestad, utvandrerpresten som reiste fem kirker i Wisconsin, prekte på sitt morsmål i alle sammen og lot sin nesteldste datter gifte seg med fetteren sin hjemme i Norge.

Søsknene ser på disse historiene slik de har fått dem overlevert og hvordan det er å møte dagens virkelighet med disse historiene som en viktig del av sin selvoppfattelse.

Sigurd Folkestad, (1877-1963) norsk-amerikansk prest og forfatter. Virket som prest i Wisconsin i en årrekke, fungerte 1920–25 som generalsekretær i Nordmanns-Forbundet, Oslo; 1925–47 var han prest i Østre Aker. Folkestad gav ut tre diktsamlinger i USA, På kongevei (1911), Flytfugl (1916) og Fra utflytter-kampen (1919).

Mullah (arab., herre), er fellesbetegnelse på rettslærde i sjia-islam og i asiatisk sunni-islam. Mulla er en muslimsk prest som kun har studert Koranen og Hadith og er regnet som en lærd når det gjelder koranen. (klipt fra Wikipedia)

Under "Ressurser" (lenger ned på siden) ligger et dokument med diktet "Norsk - Amerikansk nationalsang". Om det er tid kan man se litt på dette diktet og drøfte hva slags holdning det utrykker i forhold til dagens debatt om integrering. (Deler av diktet blir brukt i forestillingen)

Aktuelle temaer: Norsk utvandrerhistorie, integrering, flykning- og innvandringsproblematikk, kulturforskjeller, familiefortellinger og dikt.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Turnéorganisasjonen

Om kunstner / utøver / gruppe

Turnékompaniet består av søsknene Anders, Inga-Live, Peter og Jonas Kippersund. De har turnert skoler land og strand i over 20 år med sine forestillinger for barn og unge. I tillegg driver de Hamar Teater.

For mer info se:

http://www.turnekompaniet.no/hamarteater/