Tilbake
Ellen Karlowicz
Jacek Karlowicz
Skriv ut

En helt surrealistisk opplevelse

Alle KAN tegne og  alle har, på en eller annen måte, sitt særpreg og sin personlige strek. Ellen og Jacek veileder ved hjelp av enkle, felles tegneøvelser som skal inspirere til å sette i gang.

Elevene får møte surrealismens billedverden. Det handler om å se, om kommunikasjon og om tegneglede.

Lærerveiledning

En helt surrealistisk opplevelse er et tegneprosjekt som introduserer elevene til surrealismens billedverden. Det handler om å se, om kommunikasjon og om tegneglede.

”I am enough of an Artist to draw freely upon my imagination. Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world”,  Albert Einstein.

Prosjektet starter med en workshop der elevene jobber sammen to og to eller i grupper på tre. Hver gruppe får utdelt en digitalkopi av et surrealistisk kunstverk. Nå skal elevene beskrive med ord hva som befinner seg på billedflaten. Beskrivelsene må være så gode at noen som aldri har sett bildet før får en idé om hvordan det ser ut. Når alle er ferdige med beskrivelsene, sendes de videre til neste gruppe som får i oppgave å tegne.

Vi står ved staffeli og tegner med blyant og pastellkritt på store ark. Formidlerne veileder ved hjelp av enkle, felles tegneøvelser som skal inspirere ungdommene til å komme i gang. Utgangspunktet er at alle KAN tegne og at alle har sitt særpreg og sin personlige strek. Vi oppmuntrer og veileder elevene underveis i arbeidet. Når tegningene er ferdige, blir det spennende å se ”originalen” som ligger til grunn for tegningen. Hvordan ser den ut i forhold til det du hadde sett for deg? I plenum sammenligner vi tegningene med originalen og snakker om hva vi har gjort. Vi avslutter med en kort samtale om surrealismens idéer og betydning.Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Turnéorganisasjonen
  • Kunstnere/grupper: Jacek Karlowicz og Ellen Rishovd Karlowicz
  • Idé/opplegg: Jacek Karlowicz og Ellen Rishovd Karlowicz

Om kunstner / utøver / gruppe

Ellen Rishovd Karlowicz, født 1962, er utdannet ved malerlinjen på Kunst og håndverkskolen og Kunstakademiet i Oslo og i Warszawa på 1990- tallet. I tillegg til arbeid på eget atelier har Ellen bred erfaring innen kunstformidling, og er for tiden ansatt i en 50% stilling som formidler ved Vestfold Kunstsenter. Hun har hatt oppdrag som kunstkonsulent og som utøvende kunstner innen kunst i offentlig rom. 

Jacek Karlowicz, født 1962 i Goldap i Polen, er utdannet ved Kunstakademiet i Warszawa med master i maleri og skulptur. Han har siden 1992 bodd tidvis i Polen og i Norge. Han arbeider mest med tegning og skulptur og har undervist i disse fagene blant annet ved Kunstskolen i Åsgårdstrand. Jacek har hatt separatutstilling i Vestfold Kunstsenter og deltatt på en rekke utstillinger i Polen. Han har sitt atelier på øya Veierland i Vestfold.