Tilbake
Ill.: Mari Kanstad Johnsen
Gyldendal
Gyldendal
PE
Skriv ut

Okkupasjon - forfattermøte med Espen Dekko

Et annerledes forfattermøte med ESPEN DEKKO. Hvordan skape tekst? Eie tekst? Okkupere tekst? Et møte mellom elever og tekst.

Lærerveiledning

Til ord og eie - en dugnad

I dette forfattermøtet har Espen Dekko tre hovedtanker:

  1. Skape interesse for litteratur fra eget ståsted.
  2. Skape selvtillit gjennom tro på egen forståelse og syn på en tekst.
  3. Skape en bevissthet om hva en tekst gjør med deg som leser.

Alt er valg. Når du skriver et ord på et ark, tar du et valg. Ordet gir deg muligheter. Men, å velge et ord, velger også bort et annet. Skriver du et ord til, etter det andre, utelukker du enda flere ord. Men nå begynner ordene sammen å danne noe helt nytt som ikke har vært der før. Ordene begynner å bety noe ut over seg selv. Ordene skaper et nytt rom. En ny verden. En verden som kommer fra deg gjennom dine valg. Denne nye verdenen åpner for enda flere muligheter. En helt ny dimensjon. Det er betydningen av det du skriver. Det du formidler til leseren. Valg gir muligheter, men mulighetene oppstår først når du har tatt valget. Det handler ikke om hvor mange ord du bruker, men hvilke ord du velger.

Alle kunstneriske utrykk har et ønske om å kommunisere. Uavhengig av tema eller form ønsker all kunst at mottakeren skal få en opplevelse. Utfordringen er hvordan få mottakeren til å være åpen for å ta i mot. I prosjektet Okkupasjon spør vi: Hva gjør teksten? Hvordan virker en tekst? Hvordan påvirker den oss? Hvordan kan små valg forandre den?

Den som skriver bestemmer over teksten. Bestemmer hva leseren skal oppleve. Fra teksten skaper leseren bilder ut fra sine referanser. Hvis forfatteren ikke klarer å skape et springbrett for leserens fantasi risikerer den at leseren slutter å lese. Og da er det leseren som har bestemt. Så forholdet mellom forfatter og leser er en form for mutualisme. «En interaksjon hvor begge parter drar fordel av interaksjonen. Det forfatteren ønsker og formidle får leseren foredle gjennom å danne sine egne bilder ut fra sitt ståsted og får gjennom dette en personlig opplevelse.»

Formidlingen vil ha tre deler:

  • Fra tomt ark til tekst. Om å skape med ord. Om muligheter. Om valg.
  • Presentasjon av en tekst. Om leseren og teksten. Tolkninger. Hva gjør teksten. Hva ser leseren. Hva opplever leseren. Hva vil leseren teksten skal være. Leseren bestemmer.
  • Okkupere teksten. Hvordan kan teksten bli din. Hvordan forandre teksten til å bli en annen. Hvor mye/lite skal til for å fortelle en annen historie.

Formen vil være analog og dialogbasert. En slags idédugnad. Espen kommer med ord, tanker og problemstillinger som krever innspill, forslag og valg fra elevene. Ved å stryke ord, bytte ut ord og stryke setninger forandrer teksten seg. Og tema kan blir et annet. Elevene skal skrive, bestemme over teksten.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Turnéorganisasjonen
  • Kunstnere/grupper: Espen Dekko
  • Produsent: Hos TuO: Widar Aspeli
  • Idé/opplegg: Espen Dekko og TuO v/Widar Aspeli

Om kunstner / utøver / gruppe

Espen Dekko er født i Oslo. Han er utdannet dukkespiller og har jobbet med scenekunst siden 1990. Han har også gått forfatterlinjen ved Norsk Barnebokinstitutt og gitt ut flere barne- og ungdomsbøker.