Tilbake
Skriv ut

Ritualer. Filosofisk samtale

Comancheria er navnet på Comanche-folkets land, og denne filmen er en poetisk fortelling om urbefolkningens grep for å integrere de gamle tradisjonene i et moderne liv.

Lærerveiledning

Videoen Comancheria forsøker  å nærme seg ulike dilemmaer knyttet til de mange ritualer som vi omgir oss med. Kunstneren bak videoen, Marthe Thorshaug, arbeider i krysningspunktet mellom forskjellige sjangere og virkelighetsnivåer. Gjentagende tema er overlevelse og konstruksjon av nye mytologier og legender. Urbefolkningens vilkår er og har vært konfliktområder. Hvordan kan man opprettholde sin historiske identitet i et moderne samfunn? Comanceria-prosjektet av Marthe Thorshaug er også en del av Kulturhistorisk museums Amerika-utstilling. 

Filosofi med elever er en serie samtidskunstprosjekter som tar opp aktuelle temaer gjennom videoverk. Nasjonalmuseets prosjekt benytter filosofisk samtaleteknikk som metode for å nærme seg samtidskunsten. Gjennom å presentere utsagn eller spørsmål for elevene blir de aktivisert til å ta stilling til påstander og begrunne sine synspunkter.

Klassen ser videoen sammen og deler seg deretter i to grupper med filosofiske samtaler.
De to formidlerne som kommer til skolen er Kathleen Morley og Hilde Hernes

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Turnéorganisasjonen
  • Idé/opplegg: Nasjonalmuséet

Om kunstner / utøver / gruppe

Marthe Thorshaug (f.1977) er en norsk filmskaper og billedkunstner utdannet ved Statens Kunstakademi. Hun er mest kjent for sine særegne filmer. Filmene har blitt vist på en rekke kunstinstitusjoner, museer og filmfestivaler over hele verden, blant annet på The Phillips Collection i Washington DC, Whitechapel Gallery i London, Momentumbiennalen i Moss, Kortfilmfestivalen i Grimstad. Thorshaug bor og arbeider på småbruket hvor hun vokste opp i Vangsåsen utenfor Hamar.