Tilbake
Cathrine Dahl & Ørjan Aas/Nasjonalmuseet
Cathrine Dahl & Ørjan Aas/Nasjonalmuseet
Cathrine Dahl & Ørjan Aas/Nasjonalmuseet
Cathrine Dahl & Ørjan Aas/Nasjonalmuseet
Cathrine Dahl & Ørjan Aas/Nasjonalmuseet
Skriv ut

AVTRYKK

Med utgangspunkt i en utstilling med arbeider av kunstnerduoen Cathrine Dahl og Ørjan Aas vil elevene få mulighet til å utforske noen av de mulighetene som ligger i den grafiske teknikken tresnitt.

Lærerveiledning

Tresnitt er den eldste grafiske teknikken, og den er fortsatt aktuell i vår digitale tid. Denne utstillingen retter oppmerksomheten mot tresnitt som medium og uttrykk, samt prosessen fra treplate til avtrykk. En film som viser kunstnernes prosess fra idé til endelig resultat, vil utdype forståelsen av metoden og verkene i utstillingen. I verkstedet vil elevene få prøve ut en 500 år gammel arbeidsmetode. Med inspirasjon fra de originale bildene i utstillingen vil klassen lage sitt eget felles verk. Formidleren vil sammen med elevene reflektere rundt det universet kunstnerne har skapt i disse bildene. Billedspråket her er ofte hentet fra video, tegning og fotografi. Historier gjenfortelles, gjerne lag på lag og blir til nye univers. Den tette samarbeidsformen mellom de to kunstnerne utfordrer det individuelle. Uventede omveier, nye elementer og ideer dukker stadig opp. Uttrykket skifter karakter etter hvert som det legges til nye billedelementer. Det er likegyldig hvem som først fikk ideen.

Gjennom en leken metode vil elevene jobbe med å utforske streken og linjens muligheter i en treplate – tykk, tynn, stram, løs etc. Motivet formes i treplaten og valses deretter inn med trykkfarge. Papiret legges oppå og presses mot treplatene med håndflaten. Klassens tresnitt avdukes og henges opp i klasserommet.

Formidler er grafikeren Kristina C.Karlsen.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Turnéorganisasjonen
  • Produsent: Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur
  • Idé/opplegg: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Om kunstner / utøver / gruppe

Cathrine Dahl (1980) og Ørjan Aas (1981) er fra Hønefoss og Sauda. De har begge en Mastergrad fra Kunstakademiet i Trondheim. De har hatt en mengde duoutstillinger i inn- og utland, sist ved Trøndelag senter for samtidskunst i 2019. I 2014 var de nominert til Dronning Sonjas Grafikkpris.