Tilbake
Tarjei Krogh
Skriv ut

Det skulle jeg ikke ha sagt

Et show om grenser, sex, moral og kommunikasjon. 

Lærerveiledning

Tormod Fuglestad har gått en lang vei fra en skolegang der følelser, kjærlighet og sex var tabu hvor han nå kan snakke om det aller meste...

Ingen emner er for vanskelige, ingenting er så alvorlig at det ikke kan være morsomt. Kroppspress, seksuelle fadeser og kommunikasjonsfeil kommuniseres åpent og uten å fordømme noen. 

Fuglestad mener han lærte lærte lite om sex på skolen. Hva lærer man i seksualundervisningen i dag? Stemmer det med hvordan verden ser ut i dag.

Hva kan man si når man snakker om sex, hva er lov og hva er best å ikke si? Kan man si alt eller finnes det grenser? 

«Det skulle jeg ikke ha sagt» er både en historiefortelling, en monolog og standup. Gjennom sine forestillinger tar Fuglestad opp menneskets kompleksitet og følelsesliv. Han fokuserer på hvordan språk påvirker og former verden, og hva som driver oss til å gjøre det vi gjør.

Aktuelle læreplaner:

  • Norsk på alle nivåer
  • Samfunnsfag Vg1 sf/ Vg2 yf
  • Kommunikasjon og samhandling, helse- og oppvekstfag Vg1 og Vg2
  • Psykologi 1 og 2
  • Sosialkunnskap

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Turnéorganisasjonen
  • Idé/opplegg: Tormod Fuglestad

Om kunstner / utøver / gruppe

Tormod Fuglestad er forteller/ standuper og podkaster. Han liker å leke med menneskers indre liv og følelser og bruker gjerne eget liv for å lage forestillingene sine. Det kan handle om kommunikasjon, sex, religion eller kriminalitet. Fellesnevneren er at mennesker er komplekse vesener som ikke så lett lar seg beskrive. Vi er alle forskjellige, og bør behandle hverandre som det.