Tilbake
Skriv ut

Bestilling 2020/2021 - Det skulle jeg ikke ha sagt

Hva lærte du på skolen om sex? Om kommunikasjon? Ømhet? Kjærlighet?

Kan du snakke om dette med noen? Partneren din for eksempel?

Tormod Fuglestad har gått en lang vei fra en skolegang der følelser, kjærlighet og sex var tabu, til nå, hvor han kan snakke om det aller meste. 

Forestillingen er en forteller/ standup- form som blander fortellinger, humor, varme og kjærlighet i historier om sex, kommunikasjon, åpenhet og feiltakelser. 

Lærerveiledning

Forestillingen handler om sex, kjønn, identitet, fordommer, kommunikasjon og grensesetting. Hva er greit og ikke greit?

Den ferdige forestillingen vil være mer som en stand-up forestilling enn slik tekstutdraget i videoen er nå.

Prøvedag med publikum vil gjennomføres før turné.

Aktuelle læreplaner:

  • Norsk på alle nivåer
  • Samfunnsfag Vg1 sf/ Vg2 yf
  • Kommunikasjon og samhandling, helse- og oppvekstfag Vg1 og Vg2
  • Psykologi 1 og 2
  • Sosialkunnskap

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Turnéorganisasjonen
  • Idé/opplegg: Tormod Fuglestad

Om kunstner / utøver / gruppe

Tormod Fuglestad er forteller/ standuper og podkaster. Han liker å leke med menneskers indre liv og følelser og bruker gjerne eget liv for å lage forestillingene sine. Det kan handle om kommunikasjon, sex, religion eller kriminalitet, men det som kanskje er felles er tanken om at mennesker er komplekse vesener som ikke lett lar seg beskrive. Vi er alle forskjellige, og bør behandle hverandre som det.