Tilbake
Skriv ut

Ulvetider

Ulv engasjerer. Det er steile parter i konflikter, men kan man forstå den andres synspunkt? Norsk Skogmuseum har i forbindelse med utstillingen Ulvetider laget et formidlingsopplegg der dialog og konflikthåndtering er sentralt.

Lærerveiledning

Hvorfor er folk så uenige om ulv? Hvilke konflikter har oppstått på grunn av økt antall ulv i Norge? Hvordan oppleves det om samfunnets tiltak ikke strekker til? I presse og sosiale medier kommer sterke synspunkter om ulv fram. Er det lett å mene, og tør vi si det vi egentlig mener?

For å møte disse dagsaktuelle problemstillinger har museet laget et formidlingsopplegg som tar utgangspunkt i konflikter rundt ulv i Norge. Metoder som brukes i konflikthåndtering, er anvendbare også i ulvekonflikten. Stikkord er konfliktdemping og dialog.

Formidlingsopplegget er tredelt. Gjennom omvisning formidles ulvens historie i Norge, ulvens biologi og forvaltning. Det blir gjennomført en konfliktanalyse og vi ser på hvem som bestemmer og kan påvirke antall ulv vi har i Norge. Ungdommen skal også lære å snakke sammen om ulv på en ordentlig måte.  Dette lærer de gjennom ulike dialogøvelser. Formidlingsopplegget er utarbeidet i samarbeid med Nansen Fredssenter.

Målsettingen er at ungdommen skal lære om dialogarbeid sett i sammenheng med økologi, forskning, forvaltning og de samfunnsmessige utfordringene knyttet til ulv i Norge.

Aktuelle læreplaner:

  • Norsk på alle nivåer
  • Naturfag Vg1 yf og sf, Vg3 påbygg
  • Samfunnsfag Vg1 sf/ Vg2 yf
  • Biologi
  • Geofag
  • Historie og filosofi

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Turnéorganisasjonen
  • I samarbeid med: Ustillingen Ulvetider er støttet av Fritt Ord, Miljødirektoratet og Anno - museene i Hedmark.
  • Idé/opplegg: ANNO Norsk Skogmuseum

Om kunstner / utøver / gruppe

Lise Cats Myhre, Stein Tore Andersen, Ingvild Herberg, Bjørn Holmen Skoglund og Kjetil Rukan er fem formidlere ved Norsk skogmuseum som er ansvarlige for temadagen Ulvetider. Alle har naturfaglig bakgrunn fra bachelor- til doktorgradsnivå fra fire ulike universitet og høgskoler. Tre har gått kurs i dialogarbeid på Nansen Fredssenter. De brenner alle for formidling på en engasjerende og annerledes måte enn hva som er typisk i en skolehverdag. I tillegg til formidling jobber de mye med utstillingsproduksjon og arrangementer. Rovvilt, fisk og hjortevilt er arter som de har forsket på gjennom utdanningsløpene sine. De er alle interessert i natur, jakt, fiske og friluftsliv.

Norsk Skogmuseum er et museum med nasjonalt ansvar for utmarksnæringene jakt, fangst, fiske, skog, skogbruk og skogindustri. Museet har utsikt mot Glomma, og ligger i Elverum. Museet har et tilbud for hele familien, og er et av de største museene i Norge med over 100 000 besøkende årlig. Hvert år arrangeres De nordiske jakt- og fiskedager i august. Dette er en viktig møteplass for skog- og friluftsinteresserte.