Tilbake
marie hudelot visageaufoulards.
Walter Sans ANALOGUEPOLAROIDLOMO Photography
Skriv ut

Sorry - but I Feel Slightly Disidentified

Sorry – but I Feel Slightly Disidentified er en danseperformance som tar tak i våre ofte forutinntatte holdninger i møte med andre. «Vi ungdommer», «vi svarte», «vi hvite», «vi jenter», «vi arbeidsfolk», «vi skeive», «vi mennesker»… Forestillingen gir et portrett av en av OSS, eller en av DEM, det avhenger av hvem du selv er.

                                  

Lærerveiledning

Sorry er en solo performanceforestilling der temaet er kropp og stereotypier. Gjennom forestillingen inviteres elevene til å reagere, la seg provosere over og kanskje også til å tenke  nytt om de stereotypiske fremstillingene de blir presentert for. Hvem er du, og hvem er "de andre"? Og hvem har definisjonsmakten?

Danser er Cherish Menzo og koreografien er ved Cherish Menzo og Benjamin Kahn. Etter forestillingen leder de en samtale med elevene. Denne holdes på engelsk. 

Performancekunstnernes fremste kjennetegn er at de opptrer som seg selv og at de arbeider med et nærvær i situasjonen de framstiller. I motsetning til en skuespiller kan de ikke gjemme seg bak en innstudert rolle og en skrevet tekst. I en performance må kunstneren bruke andre måter å kommunisere med publikum på. Det kan være vektlegging av de visuelle bildene de skaper med egen kropp og handling, bruken av musikk, lyd, dans og bevegelse, tekstfragmenter eller en samhandling med publikum. Fra programmet for Hamar performancefestival 2019.

Det er viktig at denne performancen sees og forstås i lys av performancekonseptet. Dette er en forestilling som problematiserer stereotypier og må ikke misforstås som en forestilling som fremmer dem.

Tilbakemelding fra skole i Oppland, turné forrige skoleår:

Dette passet vår elevgruppe veldig godt. Det utfordret elevene på flere plan. Det handlet om identitet og fordommer. Dette er den verden vår elevgruppe er i. Det er noen av våre nyankomne elever som ikke er vant til eller som synes det er "haram" med nakenhet. Men dette var absolutt innenfor det som de bør bli utfordret på. For kombi fungerte det slik det var forventet. Vi kan gjerne se det igjen et annet år.

Aktuelle læreplaner:

  • Samfunnsfag
  • Kroppsøving/ Idrettsfag
  • Helse og oppvekstfag
  • Religion og etikk
  • Medier og kommunikasjon
  • Musikk, dans , drama
  • Engelsk

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Turnéorganisasjonen
  • Kunstnere/grupper: Cherish Menzo og Benjamin Kahn
  • Idé/opplegg: Benjamin Kahn / Cherish Menzo

Om kunstner / utøver / gruppe

Cherish Menzo (f.1988) er utdannet danser fra Hogeschool voor de Kunsten i Amsterdam. I tillegg til å uvikle egne forestillinger har hun danset i en rekke forestillinger med internasjonalt kjente dansekompanier. Benjamin Kahn (f.1980) har sin utdannelse fra Frankrike og Brüssel, har danset i en rekke internasjonale dansekompanier og arbeider som koreograf i egne forestillinger