Tilbake
Store Norsk Leksikon
Henrik Sørensen
Foto: Johannes Laukeland Fester Sunde
Foto: Kristoffer Hjulstad
Skriv ut

Jeg foretrekker lyset

Et scenisk møte med Ingeborg Refling Hagens forfatterskap, liv og virke.

Lærerveiledning

Ord som motstand

I dag har vi tilgang på mer kunnskap og informasjon enn noen generasjon tidligere. I dette havet av informasjon kan det være vanskeligere å navigere enn før. For hva er egentlig sant, og hva er godt nok gjennomtenkt? I 2020, 75 år etter 2. verdenskrig kan man se likhetstrekk med tiden før krigen brøt ut. Vi ser framveksten av høyrepopulisme, rasisme og voldelige ekstremistiske og autoritære bevegelser over hele verden, enda en gang. Og selv om det til alle tider har blitt gjentatt at vi må lære av historien - gjør vi egentlig det? 

I forestillingen Jeg foretrekker lyset blir vi kjent med Ingeborg Refling Hagen (1895-1989) som før krigen ble regnet som en av Norges mest anerkjente forfattere. Hun var den andre kvinnen til å motta Statens kunstnerstipend etter Sigrid Undset. I mellomkrigstiden advarte hun mot fascismens fremvekst, og skildret sosiale forhold i Norge som ellers ikke så ofte ble trukket fram. Under okkupasjonen ble hun en aktiv motstandskvinne, hun var bl.a redaktør for den illegale avisen Jøssingposten, men ble tatt og sendt til Grini. Hun ble torturert og svevde i lang tid mellom liv og død. Etter krigen bestemte hun seg for å starte et opplysningsarbeid for å gi unge mennesker den kunnskapen hun mente vi behøvde for å hindre nye kriger og ny fremvekst av fascisme.

Elevene vil bli kjent med et utvalg av Ingeborg Refling Hagens forfatterskap, hennes liv og arbeid. Gjennom ulike grep knytter vi dette opp mot dagens politiske og økonomiske virkelighet, og viser at materialet er gjenkjennelig og aktuelt for unge mennesker i dag.

I forfatterskapet hennes kan vi se at hun peker på de mørke sidene i mennesket som fører til menneskefiendtlighet. Men hun viser oss også hvilke sider mennesket har som kan overvinne disse kreftene. Ingeborg var framtidsrettet i sitt arbeid. Kunnskap er viktigste middel mot fascismen, kunne hun si. Hun ville gjøre oppmerksom på hvilke kunnskaper vi trenger for å ta de riktige valgene når det gjelder, etterpå kan det være for sent.

Jeg foretrekker lyset,
da ser en faren stor,
men øyner håp i "ENHET"
og tror på hjertets renhet
som vil ett - - - -                              
                    LIV PÅ JORD

(sitat fra diktet Jeg foretrekker lyset, 1962)

I forestillingen brukes det utdrag fra følgende dikt:

 • Den utvalgte transporten
 • Innseiling
 • Fattigfolk
 • Gnierstev
 • Jeg vil hem att
 • Hvor kom vi fra?
 • Nå visner de røde geranier
 • Den fri tanke
 • Grininatten
 • Moren
 • Rettsstaten
 • Mennesket

Aktuelle læreplaner:

 • Norsk på alle nivåer
 • Samfunnsfag Vg1 sf/ Vg2 yf
 • Historie Vg3
 • Historie og filosofi 2

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Turnéorganisasjonen
 • Kunstnere/grupper: Svend Erichsen og Marie Hafnor
 • Produsent: Hafnor/Erichsen
 • Idé/opplegg: Svein Gundersen

  Manus: Svein Gundersen, Marie Hafnor, Svend Erichsen
  Musikk: Eldrim med Gnaal, Gøran Halfdanarson Ellingsen med Valgaldr – Mimes brønn, Nikolas Vents spiller Tagelharpe. I tillegg er det laget musikalske spor av Marie Hafnor og Svend Erichsen. Alle sporene spilles med tillatelse fra opphavspersonene.  Om kunstner / utøver / gruppe

Marie Hafnor er skuespiller med en bachelor i Skuespillerfag og teaterproduksjon fra Nord Universitet (tidl. HiNT) 2013-2016. Hun jobber hovedsakelig innen det frie kunstfeltet, teater og film, og driver teaterkompaniet SMÆSH!. Hun har den siste tiden produsert og turnert i flere teateroppsetninger for ungdom og barn bl.a «Verdens undergang og andre problemer» og «Familien Rusken» med SMÆSH!, og «Fighting Gravity» med Åkken Bom Produksjoner i Den Kulturelle Skolesekken. Tidligere har hun også vært skuespiller og maskemaker i «Cirkus Verdensteater» med Grenland Friteater/Røde Emma Prod. Hun er nå i gang med en ny produksjon for ungdom «Never AFK» under samarbeidet Hafnor/Erichsen som vil ha premiere i november 2020.

Svend Erichsen er utdannet skuespiller ved Teaterhøgskolen i Nord-Trøndelag (Nord-Universitet) 2012-2015. Han har siden den gang turnert mye i DKS med kompanier som Under Trappa, SMÆSH! og Rollespillbussen. I tillegg har han spilt i forestillinger for blant annet Grenland Friteater, Røde Emma prod., The Great Pretenders og for Anno Museum på Hamar. Svend jobber også i krysningen kultur, kreativitet og pedagogikk og har vært med på forskningsprosjekter i skolen, samt Kreativt partnerskap. Ellers har han trent og jobbet med kompanier som Institutet för Scenkonst i Sverige, The Working Party i Berlin og Stowarzyszenie Sztuka Nowa i Slubice og Warsawa.