Tilbake
Skriv ut

Er det alltid galt å stjele? Filosofisk samtale.

Sammen ser vi videoverket Biltyveri av Robin Rhode. Etterpå leder formidleren Ina Eriksen en filosofisk samtale med bakgrunn i denne videoen. I samtalen skal alle få si sin mening og vi finner ut hvordan vi ofte tenker forskjellig.

Lærerveiledning

I videoen Biltyveri får vi se hvordan kunstneren går inn i sin egen tegning og blir en del av en historie. Dette er en tegne-performance som foregår ute på gata og er typisk for kunstneren Robin Rhode.

Han forteller at han først forbereder tegneprosessen grundig i atelieret, og når han går ut på gata, kan han utføre verket fort. "-Jeg vet hva jeg skal gjøre; rytmen, bildet, komposisjonen og bevegelsene". Det spesielle med en performance, er at den foregår akkurat her og nå. Biltyveri er en filmet performance. Mange kunstnere filmer sine performancer slik at verket kan vises flere ganger. Et typisk trekk ved Robin Rhodes performancer er at han tar opp sosiale problemer på en lekende måte, uten å forenkle eller dømme.

Filosofisk samtale: I den filosofisk samtalen som følger er prosessen like viktig som svaret. Filosofi i praksis er systematisk undring. Gjennom tenkning kommer man sammen fram det best mulige svaret ut fra de forutsetningene og den tiden man har til rådighet.Struktureren i samtalen hjelper deltakerne til å konsentrere seg. Man snakker om én ting av gangen, man tenker før man snakker, man må lytte og forholde seg til det de andre sier, ta stilling og gi og vurdere begrunnelser.

Samtalen er organisert slik: Alle sitter i sirkel. Læreren deltar ikke i samtalen, men har rollen som observatør. Formidleren presenterer reglene for en filosofisk samtale. Som innledning kan gruppen dele noen tanker rundt det som skjer i videoen, før formidler presenterer problemstillingen gruppen skal samtale rundt. Til hjelp i samtalen brukes loggark. Øverst på arket står spørsmålet: "Er det alltid galt å stjele?" Elevene går sammen i grupper på tre. De skal ta stilling for eller imot, og formulere en begrunnelse for standpunktet de inntar. Alle gruppene leser sine utsagn høyt. Ett av utsagnene velges som utgangspunkt for en sokratisk samtale.

I en metasamtale (en samtale om samtalen) til slutt spør formidleren «Var det noen sammenheng mellom samtalen vi har hatt og kunstverket vi har sett?» og «Hva synes dere var vanskelig?» Etter en  tenkepause, kommer hver elev med sitt svar mens de andre lytter.

Formidler Ina Eriksen er selv billedkunstner og og har erfaring som kunstformidler både på Nasjonalmuseet og med formidling av egne arbeider.

​​​​​​​

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Turnéorganisasjonen
  • Produsent: Nasjonalmuseet
  • Idé/opplegg: Nasjonalmuseet 

Om kunstner / utøver / gruppe

Robin Rhode er født i Cape Town i Sør-Afrika i 1976, men bor og arbeider i Berlin. Han utfører ofte sine verk i det offentlige rom og bruker murer, vegger, basketballbaner eller gaten som lerret. Materialene han jobber med er kull og maling. Rhode har stilt ut over hele verden. I 2009 samarbeidet Rhode med den norske pianisten Leif Ove Andsnes. Rhode var ansvarlig for scenografien og alle visuelle effekter som akkompagnerte Andsnes’ musikk i Lincoln Senteret i New York.