Tilbake
Skriv ut

Stor stein, liten stein

Denne høsten har biledhoggeren Knut Wold utstilling både i Kunstbanken på Hamar og på Sørum der han bor og arbeider. Vi får komme til Sørum og se hvordan Knut Wold har arbeidet med STORE STEINER!

Lærerveiledning

Sammen med formidleren Verena Kuppel får vi dukke inn i en verden der kunst, kultur og natur møtes. Vi får se kunstnerens uteatelier og de store, monumentale steinskulpturene som har fått sin plass omkring på gården.

For å bli kjent med materialet får alle elevene en egen liten stein å arbeide med. Kleberstein er i motsetning til larvikitt (som Knut oftest bruker til skulpturene sine) blant de mykeste stein som finnes. Til å bearbeide kleberstein brukes forskjellig verktøy, men ikke minst alle bildehoggeres største dyd: Tålmodighet!

Før steinen stikkes i lomma og elevene drar tilbake til skolen gjør vi et lite landartprosjekt sammen: Sammen finner vi og skaper en fin plass i landskapet for steinene vi har arbeidet med.

NB: Elevene skal være ute hele  tida, så alle må være kledd etter været. Lærerne må hjelpe til med å holde elevene samlet.

Verena Kuppel er selv billedhogger med utdannelse fra Tyskland. I tillegg har hun pedagogisk utdannelse og bred erfaring med kunstformidling for barn og voksne.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Turnéorganisasjonen
  • I samarbeid med: Kunstbanken
  • Idé/opplegg: Kunstbanken og Turnéorganisasjonen i samarbeid med Verena Kuppel

Om kunstner / utøver / gruppe

Knut Wold (født  1953) er  billedhugger, bosatt på Sørum i Stange. Han har sin utdannelse fra Alanus Hochschule derKunste og Hochschule der Kunste, Berlin. Wold arbeider ofte med objekter i store volum og bare delvis bearbeidet stein. Arbeidene hans er å se ute i det offentlige rom blant annet i Hamar og flere andre steder i Hedmark. Knut Wold arbeider også med prosjektet Nasjonale turistveger for Statens vegvesen.