Tilbake
Medieoperatørene
Elin Grimstad/ Medieoperatørene
Siri Natvik
Siri Natvik
Siri Natvik
Siri Natvik
Skriv ut

Evige jaktmarker

ANIMASJONSFILM, LEK OG FANTASI

I «Evige jaktmarker» leker to barn i et åpent og vilt kystlandskap. Der leter de etter døde dyr som de tar med til en egen dyregravplass, og i barnas lek våkner dyrene opp til et vakkert dyreparadis. Alt i filmen er laget av papir, og resultatet er et fascinerende, detaljrikt visuelt uttrykk.

Animatør og regissør Elin Grimstad besøker skolen med sin unike animasjonsfilm. Elin har med dukker og rekvisitter fra filmen som presenteres i en liten utstilling. Elin vil også animere «live» og forklare elevene hvordan denne spesielle filmen er blitt laget. Det blir også tid til samtaler og refleksjon rundt temaer i filmen: liv/død, ritualer, tro og tvil.

Lærerveiledning

Elin har med alt av nødvendig utstyr ut til skolene. Skolen sørger for at et godt blendet rom med plass til alle elevene er klart. Hun trenger at noen møter henne og viser vei til rommet hun skal være i. Det tar en time å sette opp utstyret så rommet må være tilgjengelig en time før oppstart. Elin tar kontakt med skolene på telefon for å avtale nærmere.

Målet med denne filmproduksjonen  er å gi elevene en filmopplevelse som visuelt og innholdsmessig skiller seg ut fra det de vanligvis ser. Dette er en fantasifull historie som innbyr til videre fabulering, og elevene får et nært møte med en regissør som er både dedikert til kunstuttrykket hun bruker og har en særegen fortellerstemme. Vi mener denne filmen og Elin vil treffe målgruppen svært godt, og vi tror møtet vil generere interessante samtaler, gi innsikt og utvide elevenes forståelse av hva animasjonsfilm som kunstuttrykk kan være.

Forslag til forarbeid: Snakke om hva animasjonsfilm er og hvilke animasjonsfilmer eller tv-serier elevene liker å se på. Hvilke dyr har de sett i animasjonsfilm?

Forankring i læreplanen:

Norsk:

  • Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, dataspill og TV-program. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon. Følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål. Samtale om innhold og form i sammensatte tekster.

KRLE:

  • Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker. Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier.

Naturfag:

  • Samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Turnéorganisasjonen
  • Kunstnere/grupper: Elin Grimstad
  • Idé/opplegg: Elin Grimstad

Om kunstner / utøver / gruppe

Elin Grimstad har utdanning i animasjon og skriving for barn fra Bath Spa University i England, og fra forfatterutdanninga ved Norsk Barnebokinstitutt. Hun debuterte som forfatter og illustratør med bildeboka "Månen som ville lyse som ei sol" i 2012 (Samlaget).

"Evige jaktmarker" er Elins første animert kortfilm og er laget ved Nukufilm, et tradisjonsrikt dukkefilmstudio i Tallin. Den er laget i klassisk stop motion og cut-out animasjon og har tatt to år å lage. Elin har spesialisert seg på animasjon i møte med scene og dukketeater, og har turnert med ulike prosjekter i Den kulturelle skolesekken over hele landet.