Tilbake
Jonas Jeremiassen Tomter
Jonas Jeremiassen Tomter
Jonas Jeremiassen Tomter
Skriv ut

Mullah Sigurd (Turnekompaniet) (Turnèkompaniet)

Det er ikke uvanlig å anvende argumentet "Nordmenn har selv vært innvandrere i Amerika" når man diskuterer innvandringsspørsmål. Er det sammenlignbart?

Er det ikke bare en floskel? Blir det ikke for enkelt når vi opplever enorme kulturforskjeller i vårt møte med imamer, arrangerte søskenbarnsekteskap og krav om respekt for egen kultur og plass til sin religionsutøvelse?

Turnékompaniet består av fire søsken. Denne forestillingen er bygget på fortellingene om deres egen oldefar, Sigurd Folkestad, utvandrerpresten som reiste fem kirker i Wisconsin, prekte på sitt morsmål i alle sammen og lot sin nesteldste datter gifte seg med fetteren sin hjemme i Norge.

Søsknene ser på disse historiene slik de har fått dem overlevert og hvordan det er å møte dagens virkelighet med disse historiene som en viktig del av sin selvoppfattelse.

Sigurd Folkestad, (1877-1963) norsk-amerikansk prest og forfatter. Virket som prest i Wisconsin i en årrekke, fungerte 1920?25 som generalsekretær i Nordmanns-Forbundet, Oslo; 1925?47 var han prest i Østre Aker. Folkestad gav ut tre diktsamlinger i USA, På kongevei (1911), Flytfugl (1916) og Fra utflytter-kampen (1919).

Utdrag fra «Norsk - Amerikansk nationalsang»

Av Sigurd Folkestad

Vi bygger oss hjem paa Amerikas jord
Som fribaarne sønner af Norge, vaar mor.
Vi bor her med arvens og odelens rett,
vi folk af Leif Eriksons vidfarne ætt.
Den kjæmpe fra Storhavet, stormgraatt og stridt,
Fandt landet her vester og tog det som sitt.
Til Vinland det gode, hvor hver mann er fri,
Har ætten hans odel. Og ætten er vi.
Aarhundrer har glemt det. Men se, da den kom,
Kleng Pedersens voksende innvandrerflom
Og ryddet sig jordvei og grundet sig hjem
Med vilje, som vaaget og sa: ´Vi skal frem!´

Støttet av: Spenn.no og Hedmark fylke

Om utøvere og produsenter

Norsk scenekunstbruk
  • Arrangert av: Turnéorganisasjonen
  • Kunstnere/grupper: Turnèkompaniet

Om kunstner / utøver / gruppe