Tilbake
Nina Torp
Nina Torp / Historisk museum
Nina Torp
Nina Torp
Østfold kulturutvikling
Østfold kulturutvikling
Østfold kulturutvikling
Østfold kulturutvikling
Østfold kulturutvikling
Skriv ut

SITUASJONER - en kunstnerisk utforskning av arkeologi

Hvordan tilegner vi oss kunnskap om fortiden?

Kunstneren Nina Torp har fulgt et  arkeologisk utgravingsprosjekt. Det resulterte i utstillingen «SITUASJONER – det arkeologiske rommet» ved Kulturhistorisk museum i Oslo i 2018. Elevene får møte kunstneren og se noe av utstillingen. 


Lærerveiledning

"I samarbeidsprosjektet SITUASJONER, går jeg dypt i vår kulturhistorie og erfarer hvordan arkeologer jobber og hva slags metoder de bruker i utgravings – og arkiveringsarbeid. Ved å studere det arkeologiske arbeidet på nært hold, undersøker jeg hvordan vår felles historie blir til. Dette er relevant for vår selvforståelse som mennesker", sier Nina Torp.

De siste tre årene har hun samarbeidet med arkeologer og forskere ved Kulturhistorisk museum i Oslo. Hun har fulgt arbeidet med flere arkeologiske utgravninger av forhistoriske bosetninger i Norge, blant annet arkeologiske utgravningene av steinalderboplasser langs nye E18 mellom Tvedestrand og Arendal. I SITUASJONER følger hun det arkeologiske arbeidet fra man rydder landskapet, via innledende undersøkelser og prøvegraving  til undersøkelsesstrategi og videre innsamling av funn. Til slutt følger hun hvordan funn blir behandlet og hva som skjer med materialet etterpå, - enten det får plass i museets utstilling, i arkiv eller blir tilbakeført til jorda. Nina Torp har sett like mye på hvordan arkeologene arbeider som på hva det var arkeologene fant. 

I prosjektet presenteres likheter og ulikheter mellom kunstnerens arbeidsmetoder og den vitenskapelige metode. Det finnes en lang tradisjon med at forskningsprosjekter knytter til seg kunstnere i tverrfaglige samarbeid. Fordi kunsten står friere fra de naturvitenskapelige metodene, har kunsten mulighet for å åpne opp for andre perspektiv og erkjennelser.   

Nina Torp viser hvordan kunstnerisk utforskning ved hjelp av fotografier, film, animasjon og skulpturer, kan brukes til å undersøke et tema, stille spørsmål om dette temaet og betrakte det fra flere vinkler. Denne kunstneriske metoden handler om å tenke selvstendig og bruke varierte kilder for å søke etter informasjon og utvikle kunnskap.


Prosjektet «SITUASJONER – det arkeologiske rommet» er støttet av Kulturhistorisk museum i Oslo, Kulturrådet, Billedkunstnernes vederlagsfond og Norsk Fotografisk Fond. 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Turnéorganisasjonen
  • Kunstnere/grupper: Nina Torp
  • Produsent: Østfold kulturutvikling og Turnéorganisasjonen i Hedmark
  • Idé/opplegg: Nina Torp

Om kunstner / utøver / gruppe

Nina Torp (f.1970) er utdannet ved Kent Institute of Art & Design, Maidstone, École des Beaux-Arts, Toulouse og Royal College of Art, London. Hun arbeider tverrfaglig med arkitektur, kulturhistorie og arkeologi. Hun bruker ofte et kunsthistorisk motiv, en kulturhistorisk gjenstand eller et kulturelt fenomen som utgangspunkt for sine prosjekter. De siste årene har hun blant annet stilt ut ved Kulturhistorisk museum, Vigelandmuseet, Galleri ROM og Tenthaus i Oslo, Nordnorsk Kunstnersenter, Rogaland kunstnsenter, Galerie im Turm og SIM i Berlin,  SIM i Reykjavik og TENDERPIXEL i London.