Tilbake
Skriv ut

Nålehullsfotografi

Er det mulig å ta selfie med en pappeske? Hvordan skapes et fotografi?
Hva er det som gjør at vi kan se omgivelsene våre? Hvordan fungerer et øye?

Lærerveiledning

I løpet av verkstedet vil elevene få oppleve magien som oppstår i mørkerommet, lære hvordan man kan konstruere sine egne kameraer og fremkalle fotografier. Kort sagt en praktisk innføring i fotografiets grunnleggende prinsipper. Nålehullskameraet er en av de tidligste og enkleste fotokameraene; en lystett boks med et lite hull laget med en synål, hvor lyset kun slipper inn gjennom dette hullet og treffer fotopapiret direkte. Alle slags bokser kan brukes; tebokser, blikkbokser, pappesker, skoesker, kaffebokser.Elevene bygger, eller får låne, sitt eget nålehullskamera, fotograferer og fremkaller fotografier i mørkerommet.

Skolene kan velge mellom to varianter:

Enten

  • 4-timers verksted der elevene lager sine egne kameraer.

NB! Skolen stiller med sakser, pensler og svartmaling.
Elevene må ta med seg solide bokser med lokk hjemmenfra dersom de vil lage kameraer.

Verkstedet starter med en samtale om fotografiet og elevene får se et camera obscura. Etterpå  konstruerer de sine egne kameraer. Etter lunsj samarbeider elevene i grupper og fotograferer hverandre eller seg selv med nålehullskameraene de har bygd, deretter fremkalles bildene i mørkerommet. Dagen avsluttes med en felles gjennomgang hvor vi ser på fotografiene som har blitt produsert og diskuterer dem.

Eller

  • 2-timers verksted der elevene låner nålehullskameraer.

Verkstedet starter med en samtale om fotografiet og elevene får se et camera obscura.Elevene samarbeider  i grupper og fotograferer hverandre eller seg selv med nålehullskamera, deretter fremkalles bildene i mørkerommet. Dagen avsluttes med en felles gjennomgang hvor vi ser på fotografiene som har blitt produsert og diskuterer dem.

Målsettingen er å gi økt kunnskap om hva fotografi er og hvordan fotografi blir til, og videre skape refleksjon rundt eget forhold til fotografiet.

Aktuelle læreplaner:

  • Norsk Vg1 sf og yf/ Vg2 yf
  • Medieuttrykk 1, 2 og 3
  • Kunst og visuelle virkemidler 2 og 3
  • Produksjon – programfag Vg1 design og håndverk


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Turnéorganisasjonen
  • Kunstnere/grupper: Hedvig Biong og Pablo Castilla
  • Idé/opplegg: Hedvig Biong og Pablo Castilla

Om kunstner / utøver / gruppe

Hedvig Biong har utdannelse i fotografi og kunsthistorie og en master i Kunst fra Kunstakademiet i Tromsø.
Pablo Castilla har utdannelse i dokumentarfilm, fotografi og en master i Kunst fra kunstakademiet i Granada, Spania.
Sammen driver de “El Laboratorio” i Granada, Spania, et senter for analogt fotografi og samtidskunst hvor begge underviser og arrangerer kurs i analogt fotografi, i tillegg til egen kunstnerisk praksis. de har gjort flere turnéer i DKS med denne produksjonen.