Tilbake
Skriv ut

Felix in Exile. Filosofisk samtale

På bakrunn av en kunstvideo av den sørafrikanske kunstneren William Kentridge er vi med på en filosofisk samtale om ytringsfrihet.

Lærerveiledning

I den 8.45 minutter lange videoen Felix in Exile tegner billedkunstneren William Kentridge med kull og pastellkritt.

Gjennom store tegninger bygger han animasjonen ved å viske ut og endre på den samme tegningen. Kentridge skaper en poetisk fortelling om å leve i eksil, og om det å flykte fra et sted preget av brutalitet og vold. Hans tema beveger seg rundt minne, tap, hukommelse, tilhørighet og identitet.

Gjennom en serie med ni kortfilmer, der Felix in Exile er en av dem, introduserer Kentridge to personer – Soho Eckstein og Felix Teitlebaum. De to skikkelsene reflekterer en følelsesmessig og politisk kamp som i et større perspektiv også representer livet til mange sørafrikanere i perioden før demokratiet ble innført i landet.

Vi ser videoen sammen og deretter presenterer formidleren reglene for en filosofisk samtale. Filosofi i praksis er systematisk undring. Den strukturerte samtalen hjelper deltakerne til å konsentrere seg og den engasjerer alle.
Sammen kommer man fram til noe som er sant gjennom å tenke. Man snakker om én ting av gangen, man tenker før man snakker, man må lytte og forholde seg til det de andre sier, snakke om det samme, ta stilling og gi og vurdere begrunnelser. I en filosofisk samtale er det prosessen og ikke svaret som er viktig. I en filosofisk samtale er det ikke «lov» til bare å slenge ut en påstand, man må alltid begrunne hvorfor man mener at det er slik.
Det er forskjell på filosofi og fakta. I filosofiske samtaler kommer man ikke fram til et fasitsvar, elevene kommer fram til det best mulige svaret ut fra de forutsetningene de har og den tiden de har til rådighet. I filosofiske samtaler er det
prosessen og ikke svaret som er viktig, dette kan være uvant.
Fakta kan man finne i leksikon, på nettet, i bøker, ved å spørre eksperter, osv.


Alle sitter i sirkel. Læreren deltar ikke i samtalen, men har rollen som observatør. Alle har navnelapper. Ytringsfrihet er tema for samtalen.
Vi bruker loggark og hver og én tar stilling til en påstand.
Metasamtalen til slutt er en samtale med utgangspunkt: «Var det noen sammenheng mellom diskusjonen vi har hatt og kunstverket vi har sett?» og «Hva synes dere var vanskelig?» Elevene får tenkepause, og alle sier sitt svar høyt mens de andre lytter. 

Formidler er Kathleen Morley som selv er billedkunstner.

Aktuelle læreplaner:

  • Norsk på alle nivåer
  • Samfunnsfag Vg1 sf/ Vg2 yf
  • Religion og etikk
  • Historie og filosofi 1 og 2
  • Kommunikasjon og kultur 1, 2 og 3
  • Politikk og menneskerettigheter
  • Medie- og informasjonskunnskap 1
  • Mediesamfunnet 2 og 3

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Turnéorganisasjonen
  • Idé/opplegg: Nasjonalmuseet

Om kunstner / utøver / gruppe

Den sørafrikanske kunstneren William Kentridge er født i 1955 i Johannesburg der han fortsatt bor og arbeider. Han hadde sitt gjennombrudd på 1990-tallet med poetiske stop-motion-filmer, men han har etterhvert blitt berømt for store rominstallasjoner som omfatter levende bilder, musikk og skulptur.