Tilbake
Skriv ut

Kunst underveis Romedal ungdomsskole - Gravejournalistikk

Hva er det med den veggen?

Det er noe med den langveggen i korridoren, der klassebildene fra 1964 til 2018 henger kronologisk. Hvem er de? Hvilken bygd kommer de fra? Hva driver de med i dag? Hva slags musikk hørte de på den gang, og hva hører de på nå? Hva med hårmotene? … og slik kunne vi ha fortsatt.

Denne høsten har samtlige elever under ledelse Sven Arild Storberget jobbet med gravejournalistikk. De har lært seg intervjuteknikker for så å gjøre oppsøkende journalistikk på personer de fant på klasseveggen. Ulike ressursklasser har vært på  besøk hos NRK arkiv, Nasjonalbiblioteket, redaksjonen i Hamar Arbeiderblad samt det lokale historielaget.

6. desember blir det åpning av en utstilling som viser resultatet av arbeidet. Og samtidig vil det være starten og kilden til del to i prosjektet. Fra januar blir det verksteder der klasseveggen skal "kommenteres" gjennom slampoesi, tre kortfilmer, foto og DJ. Det hele munner ut i vanrdeforestillinger 14. februar. 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Turnéorganisasjonen