Tilbake
Skriv ut

Løten Lyd

Løten lyd

Hvilke historier kan de fortelle deg i «mekkebua»? Hva hører du hvis du går bort på fotballbanen? Og hvordan låter det når du lager musikk med det du finner i skogen? Lyd aktiviserer fantasien. Lyd er identitet. I podkastprosjektet Løten lyd skal elevene lytte, fange,  og skape – lyden av Løten.


Barneskolene Jønsrud, Lund, Østvang og Ådalsbruk får komposisjonsverksted med Rune Rebne og tre musikkstudenter v/Norges musikkhøgskole. I dette delprosjektet skal verkene settes inn i fuglekasser, for så å fungere som lyd-dusj for de som måtte gå forbi.


Under ledelse av Peter Daatland skal ungdomsskoleelevenes lydjakt i Løten være  inspirasjonen til å skape fiktive historier. Det hele munner ut i podkastforestillinger i Løten kino.


Løten lyd er et samarbeidsprosjekt mellom Løten kommune, skolene og Turnéorganisasjonen.

Prosjektperiode: Oktober og november 2018


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Turnéorganisasjonen