Tilbake
Nasjonalmuseet
Jonas Jeremiassen Tomter
Gerd Tinglum
Asger jorn
Skriv ut

Et lite stykke kunst 2B

Hvordan kan bilder være inspirerende for å bevege seg?

Når vi ser på kunst, får vi et inntrykk. Vi kan kanskje få en liten historie i fantasien, når vi ser på et maleri, for eksempel. Eller vi får en tanke, en følelse, eller kanskje vi får lyst å gjøre noe.

Vi kan også bare nyte kunstverkene, eller la oss inspirere til å gjøre noe selv. -La linjene i bildet bli til bevegelser i kroppen. La kontrastene eller fargerikdommen bli til en måte å styre kroppen vår.

I denne workshoppen jobber elevene sammen med to scenekunstnere og kunstformidlere om å se på bilder på en ny måte. Det blir også en liten performance. Økta veksler mellom ulike arbeidsformer, bevegelse - samtale - opplevelse. 

Lærerveiledning

Å oppleve kunst

I denne workshoppen er elevens opplevelse det viktigste.

Før opplegget kan elevene få vite at det skal handle om kunst og bevegelse. At de gjerne kan ha på gymtøy. Utover dette er det ikke nødvendig å forberede elevene på dette opplegget.

Etter besøket kan klassen eventuelt snakke om det de har opplevd. Ta for eksempel utgangspunkt i disse spørsmålene: Hva var inspirerende? Var det noen av lekene som vi har lyst å leke igjen? -kanskje i gymtimene. Kommer vi til å se annerledes på kunst, neste gang vi opplever et maleri?

Det er viktig at skolen sørger for at det ikke er annen aktivitet i rommet/nærheten som kan forstyrre opplegget (feks. bråk utenfor døra, noen som skal hente noe i rommet, skoleklokken osv.).

Læreren kan gjerne delta eller ta bilder av elevene som utfolder seg i opplegget. Det er fint at læreren/assistenten er til stede under hele workshoppen. Om ikke det er mulig, så trenger vi å vite om det på forhånd.

Der klassene er større enn 16 elever, må elevgruppene deles, og vi gjennomfører to workshops. Dette for at hver enkelt elev kan få den oppfølgingen som trengs underveis. Skolen kan gjerne gi innspill på hvilke klokkeslett som passer bra for slike løsninger. Se på forslaget til tidsoversikt og gi tilbakemelding så snart som mulig til camilla.brandt@stange.kommune.no

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Turnéorganisasjonen
  • I samarbeid med: Kunstbanken og  Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
  • Idé/opplegg: Kulturskolen i Stange

Om kunstner / utøver / gruppe

Hillevi, Camilla og Annette er alle tre scenekunstnere og undervisere med lang erfaring. Vi gleder oss til å ta jobben vår inn i skolene, og samarbeide med elevene.