Tilbake
Nasjonalmuseet
Jonas Jeremiassen Tomter
Gerd Tinglum
Asger jorn
Skriv ut

Et lite stykke kunst

Kan bilder være inspirasjon for å bevege seg? Dette verkstedet handler om å oppleve kunst med hele kroppen.

Lærerveiledning

Kanskje har du opplevd at det å se på et bilde har satt i gang en hel historie i fantasien? Eller har et bilde gitt deg en følelse, en tanke eller lyst til å gjøre noe selv? Kan vi la linjene i et bilde bli til bevegelser i vår egen kropp, eller la farger og kontraster bli til måter å bevege seg på?

Med utgangspunkt i eksempler på ulike verk fra malerkunsten jobber elevene sammen med de to formidlerne med å se på bilder på nye måter. Det blir også en liten performance. Økten veksler mellom ulike arbeidsformer; bevegelse og samtale. Elevenes egen opplevelse er det viktigste.

På forhånd kan elevene få vite at det skal handle om kunst og bevegelse. At de gjerne kan ha på gymtøy. Utover dette er det ikke nødvendig å forberede elevene på dette opplegget.

Etter besøket kan klassen eventuelt snakke om det de har opplevd. Ta for eksempel utgangspunkt i disse spørsmålene: Var det noen av lekene som vi har lyst å leke igjen, -kanskje i gymtimen? Har dette verkstedet forandret på hvordan vi ser på et maleri eller et annet kunstuttrykk?

Det er viktig at skolen sørger for at det ikke er annen aktivitet i rommet/nærheten som kan forstyrre opplegget (for eks. bråk utenfor døra, noen som skal hente noe i rommet, skoleklokken osv.).

Læreren kan gjerne delta eller ta bilder av elevene som utfolder seg i opplegget. Det er fint at læreren/assistenten er til stede under hele verkstedet. Om ikke det er mulig, så trenger vi å vite om det på forhånd.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Turnéorganisasjonen
  • I samarbeid med: Kunstbanken og  Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
  • Idé/opplegg: Kulturskolen i Stange

Om kunstner / utøver / gruppe

Camilla og Annette er  scenekunstnere og undervisere med lang erfaring. Vi gleder oss til å ta jobben vår inn i skolene, og samarbeide med elevene.