Tilbake
Skriv ut

Balansetegning

Bli med på tegneverksted med kunstneren Randi Liliequist,

her får du prøve å tegne på måter du kanskje aldri har tegnet før!


Lærerveiledning

I Balansetegning blir elevene med inn i Randi Liliequist sin kunstprosess, der bruken av den håndtegnede streken står sentralt. Hun bygger arbeidene sine opp med en strøm av koder, rytmer, tegn, bevegelser og linjer som verken har begynnelse eller slutt.

Med fabulerende innlevelse lager hun bilder med en mangetydig og frodig helhet. Det første elevene møter i formidlingsrommet er arbeider laget av Randi Liliequist. Disse arbeidene danner grunnlag for en dialogbasert formidling,  om kunsten de har foran seg og arbeidet som ligger bak.

Deretter fortsetter elevene videre imed tegneverksted. Først med noen lekne og oppvarmende tegneøvelser, deretter oppfordres de til å tegne ut i fra sin egen kreative skaperevne. I dette verkstedet, gjelder det å bruke kroppen mens man tegner og la hjernen ta en pause. Her tegnes det fra tærne, knærne, magen, hjerte, lungene, håret. Med hånden forlenges impulsen fra kroppen ut i tegneredskapet, før den slippes videre ut på papiret.

I siste del av verkstedet, eksperimenterer barna videre i avtalt samarbeid, som til slutt resulterer i en stor felles tegning.

Det er fint om du som lærer også deltar aktivt i verkstedet.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Turnéorganisasjonen
  • Kunstnere/grupper: Randi Liliequist
  • Idé/opplegg: Randi Liliequist og DKS Oppland

Om kunstner / utøver / gruppe

Randi Liliequist er billedkunstner utdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hun arbeider hovedsaklig med tegning og todimensjonale fargetrykk på tekstil i tillegg til kostymer.Randi har bred erfaring med å involvere andre i kunstneriske prosesser. det være seg innen kunstformidling, teater, kurs, verksteder som kreativ agent i DKS, Nasjonalmuséet og tidligere Riksutstillinger.