Tilbake
pe
uvisst
PE
Skriv ut

Stemmer ut av skogen

Elever på 9. trinn blir kjent med Børlis tekster gjennom et tretimers skrivekurs.


Lærerveiledning

Poetisk blikk

Stemmer ut av skogen er et skriveverksted hvor elevene blir kjent med Hans Børlis tekster gjennom ulike kreative skriveøvelser.  

Ted M. Granlund lar elevene utforske sitt eget poetiske blikk; «Poesi må oppstå i deg selv, det er i din egen minnebank, ditt eget språk og dine egne oppfatninger poesi oppstår. Om du går ut på trammen i Eidskog eller våkner til soloppgangen over Akropolis så er det der, hos deg selv det viktigste oppstår. Ditt liv, ditt språk og du er det viktigste i din poesi, og du har noe å fortelle verden som bare du kan si på din måte. For det er tross alt poeten som definerer poesien og ikke poesien som definerer poeten.».

Målet med skrivekurset er:
Å la elevene tilnærme seg Hans Børlis tekster.
Å undersøke om Hans Børlis tekster fremdeles er aktuelle og inspirerende.
Å gi elevene verktøy til å sette i gang egen skriveprosess.
Å gjøre elevene trygge på at deres utrykk er godt nok grunnlag for poetiske tekster.

OBS! Kurset er skjermfritt med mindre det er elever med spesielle behov for skjerm.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Turnéorganisasjonen
  • Kunstnere/grupper: Ted Granlund
  • Produsent: Turnéorganisasjonen
  • I samarbeid med: Teater Innlandet og Børli-jubileet
  • Idé/opplegg: Ted Granlund i samarbeid med Håkon Skoge, Turnéorganisasjonen og hovedkomiteen for Børli-jubileet.

Om kunstner / utøver / gruppe

Ted M. Granlund (født 1979 på Løten) har gitt ut seks diktsamlinger og holdt ulike skrivekurs for barn og voksne siden 1999. Granlund er mannen bak formidlingsprosjektet Poesibilen, og er en av fire som driver det kreative verkstedet Papirbruget (bokbinderi og trykkeri) på Klevfos.