Tilbake
ToH
ToH
ToH
ToH
Skriv ut

Ord som råkker 2.0

Hva trenger egentlig en rocketekst? Dere får besøk av to musikere som skal spille eldre og nye låter med norske tekster. På en annen måte enn du er vant til. Kanskje vil du høre ordene på en litt annen måte. Rocker det? Råker det? Råkker det noe hos deg?

I denne produksjonen får skolen både et skriveverksted for et utvalg elever, og en konsert!

Lærerveiledning

Arven og ordene


​​​​​​​Om pop er drømmen om et ønsket liv, er rock en rapport fra et levd liv? Med produksjonen ORD SOM RÅKKER ønsker vi å fokusere på rocketekst som litterært uttrykk – for å utvikle tekstforståelse og motivere elevene til å skrive egne tekster. Hvordan påvirker teksten musikken? Hva skjer med musikken i det øyeblikket teksten blir det viktigste?

Gjennom tekst og musikk vil konserten gi en inngang til de historiske/tradisjonelle rocketekstene som strekker seg fra naive betraktninger, rå og ærlige rapporter fra levd liv, poetiske uttrykk, til protest og politisk motiverte budskap. Felles for alle er en vilje til å si noe om verden rundt seg. Dette er rockemusikkens arv fra bluesen. Tekstene handlet om livet slik det er, og dermed skaper et sterkt bånd til sitt publikum, hvor publikum kan kjenne seg igjen, og bygge identitet og felleskap.

Musikk trenger tekst: Elevene skriver tekst!
Vi inviterer et utvalg elever (inntil 10) til et verksted der de skal skrive sine bidrag til ny rocketekst: en linje, et vers, kule ord, osv. Musikerne vil i dialog med elevene jobbe med disse ordene/linjene/tekstene slik at de blir en del av konserten.

En mulighet er at noen elever faktisk har lyst til å gjøre teksten selv med vårt komp eller at vi blir enige om noe musikalsk som ligger under teksten. Behøver jo ikke være en melodi, kan være at teksten leses og så gjør Morten og Erik noe musikalsk rundt teksten. Dette er avhengig av hvor langt vi kommer med elevene, og hvordan dialogen med elevene utvikler seg under arbeidsøkta. Ikke sikkert det trengs noe melodisk i det hele tatt, kanskje bare rytmisk. Og poenget igjen ligger i den ufiltrerte teksten, og attitude, er det som gjør det rock`n roll. Alternativt blir det vi som gjør det, men det avhenger av hva vi får ut av arb økta og hvordan den prosessen går.

Konserten
I bluesen ligger det at man skal være ærlig, skrive slik som det faktisk er, og i denne kommunikasjonen skaper man en relasjon til sitt publikum basert på noe som kommer fra en selv og fra hjerte, ufiltrert. I fortsettelsen av bluesen kommer Rocken, som er tuftet på samme tanke. Rocken er (skal være) fri for sensur, opprørsk, ufiltrert, ekte og utilslørt. Musikerne vil vise dette gjennom eksempler fra norsk rockehistorie.

Elevtekstene blir, der det er mulig og ønskelig, vevd inn i konserten! Håpet er at det musikalske kan gi en inngang til mer skriveglede, og åpne opp for å uttrykke seg gjennom tekst og musikk.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Turnéorganisasjonen
  • Kunstnere/grupper: Erik og Egil
  • Produsent: hos TuO: WA/JS
  • Idé/opplegg: Ord som råkker er utviklet etter en idé av og i samarbeid med skuespiller og musiker Morten Haug.

Om kunstner / utøver / gruppe

Erik Harstad (f.1967), gitarist og sanger med lang fartstid i musikkbransjen. Han har vært med i en rekke rock- og bluesband, bla. Larsens Last Chance og Male Blues Band. Siden begynnelsen av 90-tallet har han ledet sin egen bluestrio, The Buzz Brothers. Det siste året har han stått bak bandet Erik Harstad & So What. Erik er også en av gitaristene i produksjonen Blå Prøysen.

Egil Stemkens (f.1968) bassist / komponist. Han har spilt med en rekke band og artister, og har foruten turnéring bidratt på en rekke innspillinger med artister som Tolv Volt, Andrej Nebb, Magnus Grønneberg, Vibeke Saugestad, The YumYums og Paal Flaata, Jazzbanditt og Hellbillies.  Som komponist har han bl.a jobbet tett med nysirkusensemblet Cirkus KhaOom, foruten å fronte sitt eget band, Popgun. Siden 2016 spiller han fast med Hellbillies.