Tilbake
Lars Kjemphol
Lars Kjemphol
Lars Kjemphol
Lars Kjemphol
Lars Kjemphol
Skriv ut

Fra basketball til skateboards

Lars Kjemphol stiller spørsmålet hva er egentlig kunst? Han forteller hvorfor han valgte å bli kunstner og viser noen av prosjektene han har arbeidet med.

Lærerveiledning

Hvis man som kunstner kan lage hva man vil, hva skal man lage? Minigolfbaner? Skateboards? Lars Kjemphols arbeider består av hverdagsting blandet sammen med gamle myter og en god dose humor. Han lager alt fra vanlige malerier til store interaktive installasjoner i samarbeid med andre kunstnere.

I møtet med Lars Kjemphol vil elevene få et innblikk i hvordan en kunstner tenker om livet sitt og kunsten sin. De vil møte en som helt fra han var liten har gjort bevisste valg rundt hva han ønsker å bruke tiden sin på.

I forkant av besøket kan elevene forberede seg ved å se på hjemmesiden hans

Etter besøket:
Lars Kjemphol hadde klare kriterier for hva som var viktig for ham når det gjaldt valg av yrke. Snakk med elevene om hva som er viktig for dem.

Diskuter besøket med elevene i etterkant. Har møtet med Lars Kjemphol gjort noe med synet deres på hva kunst kan være?

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Turnéorganisasjonen
  • Idé/opplegg: Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter i samarbeid med Lars Kjemphol

Om kunstner / utøver / gruppe

Lars Kjemphol avsluttet mastergraden ved Statens Kunstakademi i Oslo i 2008. Han er opptatt av å sprenge grensene mellom livet og kunsten.